Wydarzenia

I Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej!

Komitet Rozwoju Zagłębia jest jednym z organizatorów I Światowego Kongresu Klastrów, który odbędzie się 25-26 marca 2015 r. w Pałacu Kultury  Zagłębia w  Dąbrowie Górniczej.
Wydarzenie skierowane jest do klastrów, menedżerów, przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i centralnej oraz środowiska naukowego. W Kongresie udział wezmą przedstawiciele władz państwowych z poszczególnych krajów oraz najwybitniejsi eksperci w dziedzinie klasteringu.

ilustracja

Na I Światowym Kongresie zaprezentujemy Klaster OKIP Południe. Uzgadniamy właśnie temat naszego panelu oraz ustalamy listę firm, które wezmą udział w Kongresie. Prosimy w tej sprawie o zgłoszenie na adres krz@krz.org.pl zainteresowani udziałem Państwa firm  kongresie i w panelu. Dla uczestników panelu przewidujemy spotkania merytoryczne w dniach 6- 11 października, podczas których nasi przedstawiciele dotrą do Państwa firm, aby omówić szczegóły.  Nie zaniedbajcie Państwo możliwości udziału w tym bezprecedensowym wydarzeniu.
Jak można dowiedzieć się, ze strony internetowej I Światowego  Kongresu www.clusterworldcongress.com będzie to bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie klastrów polskich i zagranicznych, w szczególności w odniesieniu do możliwości łączenia ich potencjału, w celu ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.  Celem kongresu  jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między biznesem a nauką przy wsparciu samorządów. A także dostarczenie uczestnikom wiedzy technicznej i praktycznej na temat klastrów oraz promowanie ich idei.
Komitet Rozwoju Zagłębie jest założycielem Klastra Południe w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP).  Prezes zarządu OKIP – Bogdan Węgrzynek jest wiceprezesem zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia. O Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw można przeczytać na stronie www.klasterip.pl
Te pierwszą kongresową notatkę dedykujemy Menadżerom Zagłębia oraz firmą, które zgłosiły akces do Klastra Południe.
gw
 

Dodaj swój komentarz

Wiem i powiem

ilustracja

Kongres

I Światowy Kongres  Klastrów przeszedł do historii. Od ubiegłego wtorku (24 bm) do czwartku (15 bm) Dąbrowa Górnicza gościła najwybitniejszych przedstawicieli kalsteringu z całego świata. Organizatorem głównym był  p. Bogdan Węgrzynek prezes Ogólnopolskiego Klastra Przedsiębiorstw Innowacyjnych, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia.

więcej