Wydarzenia

KRZ nowa jakość

Komitet Rozwoju Zagłębia podczas najbliższego (12 bm) dokonuje istotnych zmian w swojej działalności. Poszerzamy ją o działalność  tworzenia struktur gospodarczych oraz inicjatyw klastrowych zwłaszcza  na rzecz Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP).

 

 

ilustracja

W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw skupione są firmy, organizacje, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy, transferze innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz tworzeniu sieci powiązań. Klaster jest zrzeszeniem ponadregionalnym, skupiającym przedsiębiorców i instytucje z obszaru całej Polski.

 więcej: KRZ

Dodaj swój komentarz

Wiem i powiem

ilustracja

Kongres

I Światowy Kongres  Klastrów przeszedł do historii. Od ubiegłego wtorku (24 bm) do czwartku (15 bm) Dąbrowa Górnicza gościła najwybitniejszych przedstawicieli kalsteringu z całego świata. Organizatorem głównym był  p. Bogdan Węgrzynek prezes Ogólnopolskiego Klastra Przedsiębiorstw Innowacyjnych, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia.

więcej