Wydarzenia

I Światowy Kongres Klastrów w Polsce

W dniach 2-3 grudnia 2014 roku w Polsce odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów – I Cluster World Congress, niezwykle ważne dla polskiej gospodarki wydarzenie o randze światowej. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem przewodnim „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”. Do miejsca organizacji wydarzenia brane pod uwagę są trzy miasta.

ilustracja

Cluster World Congress jest wydarzeniem, które wpisuje się w główną idee klasteringu mającą na celu integrację i kooperację kluczowych elementów gospodarki lokalnej, regionalnej, a tym samym i światowej. Celem Światowego Kongresu Klastrów jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między rynkiem edukacji, pracy i biznesem przy wsparciu samorządów.

Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki. Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa. Program Kongresu został opracowany przez przedstawicieli Cluster Excellence. Głównymi tematami poruszanymi podczas paneli tematycznych będą zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją klastrów.

Jest to pierwszy raz kiedy na świecie odbywać będzie się tak duże i tematycznie nastawione na temat klastrów wydarzenie branżowe. Na I Cluster World Congress zaproszone zostały najwyższe władze państwowe oraz ważni goście z zagranicy. Wśród prelegentów nie zabraknie najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie klasteringu i przedstawicieli władz państwowych z poszczególnych krajów, wśród nich m.in. Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), Helmut Kergel i Thomas Lamer-Gamp, Dyrektorzy European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Christian Ketels z Harvard Business School, Zbigniew Bochniarz z University of Washington, Werner Pamminger z Clusterland w Austrii, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wiele innych ważnych dla idei klastrów postaci. Kongres jest wydarzeniem o randze światowej, a tym samym w Radzie Programowej Kongresu nie zabraknie największych postaci gospodarki. Na Przewodniczącego Rady powołany został dr Krzysztof Pawłowski.

Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw we współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo, Fundacją Rozwoju Regionów, Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Partnerami są m.in. Urząd Miasta Rzeszów i Marszałek Województwa Podkarpackiego

za: OKIP

Dodaj swój komentarz

Wiem i powiem

ilustracja

Kongres

I Światowy Kongres  Klastrów przeszedł do historii. Od ubiegłego wtorku (24 bm) do czwartku (15 bm) Dąbrowa Górnicza gościła najwybitniejszych przedstawicieli kalsteringu z całego świata. Organizatorem głównym był  p. Bogdan Węgrzynek prezes Ogólnopolskiego Klastra Przedsiębiorstw Innowacyjnych, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia.

więcej