Wiem i powiem

Wiem i powiem

Kongres

I Światowy Kongres  Klastrów przeszedł do historii. Od ubiegłego wtorku (24 bm) do czwartku (15 bm) Dąbrowa Górnicza gościła najwybitniejszych przedstawicieli kalsteringu z całego świata. Organizatorem głównym był  p. Bogdan Węgrzynek prezes Ogólnopolskiego Klastra Przedsiębiorstw Innowacyjnych, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia.

Jako prezes KRZ miałem zaszczyt sygnować porozumienie powołujące Krajową Sieć Klastrów (KSK), której celem jest: „ (…)rozwój współpracy pomiędzy klastrami krajowymi oraz organizacjami zagranicznymi klastrów poprzez wzmocnienie potencjału klastrów (…) oraz wdrażania specjalizacji gospodarczych”.

Podczas jednego z głównych paneli kongresu Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) zaprezentował „Projekt „Paruszowiec”  czyli budowę nowatorskiego zakładu badawczego,  którego zadaniem będzie optymalizacja wydobycia węgla kamiennego. Projekt powstał w oparciu o złoże węgla „PARUSZOWIEC”, którego warunki geologiczne oraz lokalizacja mogą wpłynąć na sukces komercyjny będący wyznacznikiem rozwoju branży w XXI wieku. Koordynatorem Klastra PCIE, czyli Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska jest zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia.  

Prace nad przedsięwzięciem rozpoczęto bezzwłocznie po kongresie.

Grzegorz Wacławik